SOS-Onderwysers
Terme en Voorwaardes
 1. Gedetailleerde beskrywing van dienste

  Die Skoleondersteuningsentrum: MSW, registrasienommer 2018/625355/08, (hierna SOS genoem) is ’n maatskappy sonder wins in die onderwyssektor wat ’n aanlynonderwys-platform bied in die vorm van hulpbronne, aanlyn-assesserings en ander relevante materiaal.

 2. Verbruikersreg

  Die geregistreerde onderwyser is die alleengebruiker van al die dokumente wat hy/sy as lid ontvang. Die SOS maak staat op die onderwyser se professionele integriteit om nie die dokumente of inligting met kollegas te deel nie.

  Slegs voltydse onderwysers verbonde aan skole, onderwysstudente en geregistreerde tuisskoolouers mag aansoek doen om lidmaatskap by die SOS. Indien iemand wat nie hierbo genoem word nie, registreer en betaal vir lidmaatskap, behou die SOS die reg om lidmaatskap te kanselleer en betaalde lidmaatskapgelde te hou .

 3. Platformtoegang

  Die gebruiker sal binne 48 uur na registrasie en bewys van betaling van lidmaatskap gelde toegang verkry tot die aanlynplatform en inhoud.

 4. Terugbetalingsbeleid

  Alle produkte op die Onderwys-portaal is digitaal en dus sal geen terugbetalings toegelaat word nie. Registrasiegelde is jaarliks vooruitbetaalbaar.

 5. Beskerming van persoonlike inligting

  Die SOS sal redelike stappe neem om die persoonlike inligting van gebruikers te beskerm. “Persoonlike inligting” word omskryf soos in die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (Wet no 4 van 2013). https://www.justice.gov.za/inforeg/docs/InfoRegSA-POPIA-act2013-004.pdf

  Die SOS sal die openbaarmaking van die gebruiker se persoonlike inligting beperk tot sy werknemers en subkontrakteurs wat dit benodig vir die doeleindes om hul verpligtinge ingevolge hierdie platform uit te voer;

  Die SOS sal te alle tye te goedertrou optree met betrekking tot die beveiliging en openbaarmaking van die gebruiker se inligting en data.

 6. Kopiereg

  Kopiereg en alle ander immateriële goedere-regte van die webblad, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn, behoort aan die SOS tensy sodanige regte uitdruklik deur die outeur voorbehou word en alvorens dit op die webblad gepubliseer is.

  Die gebruiker sal nie enige inhoud wat op die platform beskikbaar is aan enige derde party, uitgesluit leerders, beskikbaar stel, verkoop of aanbied of toelaat dat dit deur enige derde party beskikbaar gestel, aangebied of verkoop word nie.

 7. Betaling

  Betalings geskied deur middel van PayGate, soos per koopprys wat op die webtuiste vir die dokument/diens geadverteer is. Sodra betaling geskied, sal die gebruiker binne 48 uur toegang verkry tot die onderwys-portaal. Betaling kan deur middel van kaartbetaling soos Visa, Mastercard, Diners of American Express geskied of ’n direkte betaling in die rekening van die Skoleondersteuningsentrum te maak.

 8. Kaartverkryging en sekuriteit

  Kaarttransaksies sal ingevorder word vir die SOS via PayGate (Edms) Bpk, ‘n goedgekeurde betaalpoort vir alle Suid-Afrikaanse banke. PayGate gebruik die strengste vorm van enkripsie, naamlik Secure Socket Layer 3 (SSL3) en geen kaartbesonderhede word op die webwerf gestoor nie.

 9. Verbruikers se besonderhede en kaartbesonderhede

  Die SOS sal gebruikers se besonderhede apart van die kaartbesonderhede, wat op PayGate se veilige webwerf ingelees word, stoor. Vir meer besonderhede oor PayGate, verwys na www.paygate.co.za.

 10. Land- en transaksie valuta

  Betaalopsies aan die kaarthouer is van Suid-Afrikaans. Transaksievaluta is Suid-Afrikaanse Rand (ZAR).

 11. Land van domisilie

  Hierdie webwerf word beheer deur die wette van Suid-Afrika en die SOS kies as sy domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes ingevolge hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van hofprosedures, kennisgewings of ander dokumente of kommunikasie van watter aard ook al.

  Fisiese adres
  284 Von Willichlaan
  Die Hoewes
  Centurion
  0157
  E-posadres:
  admin@skole.co.za
  Telefoonnommer:
  012 612 0234

 12. Portaalinhoud

  Die SOS sal redelike stappe neem om deurlopend heersende hulpbronne, aanlyn-assessering en ander relevante materiaal op die platform aan die gebruiker beskikbaar te stel.

 13. Wysiging

  Die SOS mag, na goeddunke, hierdie bepalings en voorwaardes of enige deel daarvan enige tyd sonder kennisgewing verander.

 14. Ontwikkelaarinligting

  Hierdie webwerf word bestuur deur Verge Technologies (Edms) Bpk, gebaseer in Suid-Afrika.

 15. Korrektheid van inligting op portaal

  Alhoewel die SOS redelike stappe neem om die korrektheid van inligting op die portaal te verseker, vrywaar die gebruiker die SOS teen enige gevolgskade wat uit die gebruik van die inligting op die portaal mag voortspruit en bly dit die gebruiker se verantwoordelikheid om die korrektheid van die inligting te verifieer.

 16. Kuberveiligheid

  Terwyl die SOS redelike voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat die portaal vry van virusse is, kan die SOS nie waarborg dat lêers wat op enige wyse gelaai word, vry van virusse, of ander skadelike programme of skakels is nie. Die gebruiker is verantwoordelik vir die installering en opgradering van voldoende beskermende sagteware op sy/haar stelsel wat spesifieke databeveiligingsvereistes sal bevredig en om 'n rugsteun wat buite die werkstasie is, te handhaaf vir die heropbou van enige verlore data.

 17. Toegewings

  Geen vergunning, uitstel of ander toegewing wat die SOS aan die gebruiker mag gee ten opsigte van die gebruik van hierdie portaal, word onder enige omstandighede geag 'n geïmpliseerde toestemming of uitoefening van afstanddoening van die bepalings en voorwaardes daarvan te wees nie. Dit raak op geen wyse enige regte van die SOS ingevolge, of voortspruitend uit hierdie bepalings en voorwaardes nie, en stop of weerhou nie die SOS van die afdwinging van streng en stiptelike voldoening aan elke bepaling en voorwaarde nie.

 18. Hierdie webtuiste gebruik “cookies”

  Die SOS gebruik “cookies” om die inhoud en advertensies te verpersoonlik, om sosiale mediaplasings te deel asook om ons besoeke te analiseer. Ons deel ook inligting omtrent die gebruik van ons webtuiste met ons sosiale media-, advertensie- en analiseringsvennote wat dit mag kombineer met ander inligting wat deur jou voorsien is of wat hul versamel het deur jou gebruik van hul dienste.